Käloms byalag Styrelse

 

Ordförande

Maria Engström

mariae@telia.com

 

Vice ordförande

Bernt Holmberg

bernt.holmberg@telia.com

 

Sekreterare

Agneta Bylander

agneta-olofsson@hotmail.com

 

Kassör och bokningsansvarig

Webbmaster

Bernt Tyrebo  tel, 070-5917962

bernt.tyrebo92@gmail.com

 

Ledamot

Stefan Åberg

stefanaberg56@gmail.com

 

Supleanter

Anna Nilsson

aniv911@hotmail.com

 

Inez Lundberg tel 0640-37036, 073-8303236

krib@spray.se

 

Programrådsansvarig

Lotta Ernehed tel 070-250 86 13

lotta@ernehed.com