Käloms byalag Styrelse

 

Ordförande

Bernt Holmberg tel 070-328 76 04

bernt.holmberg@telia.com

 

 

Sekreterare

Clara Bodén tel 070-359 51 89

claramariaboden@gmail.com

 

 

Kassör och bokningsansvarig

Webbmaster

Bernt Tyrebo  tel 070-5917962

bernt.tyrebo92@gmail.com

 

 

Ledamot

Karin Ernehed tel 072-747 20 88

karin@ernehed.com

 

 

 

Suppleant

Stefan Fahlen tel 070-278 9424

stefanfahlen@outlook.com

 

 

 

Supleant

Daniel Weinéus tel 072-511 22 11

d.weineus@gmail.com