Logotypen för Käloms Byalag består av tre element inom en heldragen cirkel:

Överst ett mönster av cirklar som går i varandra, i mitten Käloms föreningshus från 1937, om- och tillbyggt av Kälomsborna och återinvigt 1996, samt längst ner namnet Kälom.

Kälom har sedan gammal tid varit ett samlingsnamn för byarna Österulfsås, Västerulfsås, Utgård och Böle, och namnet representerar här alla fyra byarna.

Föreningshuset utgör den naturliga samlingspunkten för byborna, och är även ett synligt resultat av deras gemensamma strävan i syfte att skapa en trivsam lokal där alla, gamla som unga, kan samlas till möten, fester och andra aktiviteter. Föreningshuset är en symbol för bybornas vilja, kunskap, kreativitet och förmåga till positiva och bestående insatser för byn och dess invånare.

Överst "svävar byns ande", de fyra cirklarna som symboliserar de fyra byarna, inflätade i varandra, liksom de är i verkligheten. Att cirklarna går i varandra visar också på enighet och sammanhållning.

I två av cirklarna finns ett mönster, bildat av cirkellinjer, som kan härledas till en av byns märkliga män, "Örn-Mårten", som levde och verkade i byn under senare delen av 1800-talet och kring sekelskiftet. Han var på sitt sätt en visionär, som delvis försörjde sig som möbel- och laggkärlstillverkare och målare, och det är hans karaktäristiska signum som återfinns i de yttre cirklarna.

"Örn-Mårtens" visioner om framtiden får representera både banden bakåt i tiden och bybornas ideér och arbete för att göra Kälom till en bra bygd att leva i allt framgent.

Skapad av Ann-Charlotte Eisfeldt Nilsson