Utgårds växel

Ombud för Tipstjänst 

 

-Av Linnea Palmqvist-

1910 fick byn sin första telefon, endast en abonnent som gick under telefonväxeln i Offerdalsberg. Den installerades hos Olle Odell i Utgård där han hade lanthandel. 1913 flyttades affären och telefonen till Olof Ögren, Västerulvsås, dit byborna då fick gå och ringa sina samtal.

1930 installerades telefonväxel i byn, endast en ledning som gick till Tulleråsens station, på senare år tillkom även en ledning till Offerdal (Änge).

Karin och Gustaf Palmqvist, Utgård 2:6, blev föreståndare för växeln, som gick under namnet Utgårds växel. Första åren var det åtta abonnenter, sedan utökades abonnentantalet till 35 st.

1947 övertog Hanna Nykvist växeln och innehade den till 1967 då den blev automatiserad.

Som lantbrevbärare och skötsel av postsysslan var Johan Eriksson Västerulvsås. Han körde posten med häst från Tulleråsen två gånger i veckan, senare tre gånger fram till år 1937. Då fick byn "Postombud Östra Ulfsås" och daglig posttur.

Upp igen

 

Ombud för Tipstjänst

Postombudet gick under Tulleråsens poststation och förestods av Gunnar Ögren till 1940, därefter av Nina Ögren (Persson. 1943 blev posten till Utgård 2:6, där Hanna Palmqvist (Nykvist) innehade postombudssysslan till år 1947, då det blev indragning av Tulleråsens poststation, postombud Östra Ulfsås samt Jämtl. Bredbyns poststation.

Linnea Palmqvist var även ombud för Tipstjänst under åren 1955-1974.

1937 kördes posten med häst från Tulleråsen, dels av Göte Bergström och Petrus Larsson. Senare av Lars Petrusson, Tulleråsen, därefter John Jonsson i Böle som då innehade linjebil.

1953 övertog Erik Palmqvist, Utgård, postkörningen i samband med taxitrafik till år 1972.

Uno Gunnarsson, Offerdalsberg, köpte då taxirörelsen och fortsatte med postkörningen fram till 31/5 1974, därefter blev det bilburen lantbrevbärning.

Upp igen